Điều trị tái đồng bộ cơ tim

Suy tim sung huyết có biến chứng dẫn truyền chậm trễ đáng kể giữa hai thất ở khoảng 30% bệnh nhân suy tim. Trong nhóm bệnh nhân này, co bóp thất không đồng bộ ở vách và thành bên thất gây rối loạn chức năng tâm thu. Hậu quả củaự mất đồng bộ thất bao gồm mất năng lượng cơ học để tống máu do có một thành tim đã giãn một phần, kéo dài thời gian của giai đoạn đẳng tích của thời kỳ tống máu tâm thu và đổ đầy thất tâm trương, và sức căng thành tim đặc biệt căng có thể đóng góp vào sự thay đổi cơ tim bệnh lý. Kết quả là bệnh nhân có tiên lượng xấu hơn những bệnh nhân suy tim không có biến chứng của hệ thống dẫn truyền.

Tìm hiểu về liệu pháp tái đồng bộ tim | Vinmec

Tạo nhịp 2 buồng thất lần đầu tiên được đưa ra để khôi phục lại, ở mức độ nàoó, sự đồng bộ vách và thành bên của thất trái trong bệnh cảnh có sự chậm dẫnruyền giữa hai thất để cải thiện chức năng tâm thu thất trái và triệu chứng suy tim trên lâm sàng. Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã đều chỉ ra những lợi ích và cung cấp những bằng chứng về sự thay đổi quá trình diễn biến tự nhiên của suy tim nặng ở những bệnh nhân được điều trị với phương pháp được coi là “biểu tượng của nghệ thuật” bằng việc giảm tỷ lệ tử vong và giảm tỷ lệ mới mắc suy tim mất bù (N Engl J Med 2004;350:2140; N Engl J Med 2005;352:1539).

Kết quả là tái đồng bộ cơ tim (cardiac resynchronization therapy–CRT) đã trởhành 1 tiêu chuẩn trong điều trị bệnh nhân có chậm dẫn truyền qua thất trái vàồng thời có suy tim tâm thu không đáp ứng điều trị nội khoa.

Định nghĩa

CRT được chỉ định điều trị những bệnh nhân có chức năng tâm thu thất trái <35% và thời gian QRS >0,12 giây ở những bệnh nhân có triệu chứng suy tim tiến triểnháng thuốc phân loại theo NYHA là nhóm 3, 4. CRT cũng có thể cân nhắc ở bệnh nhân có EF thất trái <35% và tương đối không có triệu chứng. Ở nhóm bệnh nhân này, các lợi ích có vẻ chỉ giới hạn ở những bệnh nhân có thời gian QRS >150 ms (N Engl J Med 2009;361:1329). Bệnh nhân có chỉ định tạo nhịp thất và chức năng tâm thu thất trái <35% có NYHA nhóm 1, 2 hoặc có triệu chứng của suy tim có thể cân nhắc để cấy CRT.

CRT có thể được đưa vào qua hệ thống máy tạo nhịp hoặc qua hệ thống máy tạohịp/ ICD. Vì hầu hết những bệnh nhân có chỉ định CRT đều có thể cấy ICD đểự phòng tiên phát SCD, vì vậy thường cấy đồng thời máy tạo nhịp CRT và ICD.

Chữa bệnh & Điều trị

Chữa bệnh & Điều trị

Trang chia sẻ thông tin về bệnh học và cách điều trị bệnh hiệu

Xen bài viết liên quan

Next Post

Discussion about this post