Nắn chỉnh răng có sử dụng neo chặn bằng khí cụ cố định cung lưỡi (LA)

I. ĐẠI CƯƠNG
Khí cụ cố định L.A bao gồm 1 cung lưỡi được hàn chặt hoặc có khớp nối với 2 band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới, nhằm hạn chế sự dịch chuyển về phía gần của 2 răng này trong trường hợp răng hàm sữa thứ 2 hàm dưới mất sớm.
II. CHỈ ĐỊNH
Khoảng do mất sớm các răng hàm sữa 1 hoặc 2 bên hàm dưới
Tổng hợp các loại khí cụ khi niềng răng - nhakhoathuyanh

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH
– Nhiễm trùng cấp tính trong khoang miệng.
– Viêm quanh răng
IV. CHUẨN BỊ
1. Người thực hiện
– Bác sỹ răng hàm mặt được đào tạo về nắn chỉnh răng.
– Trợ thủ.
2. Phương tiện
2.1. Phương tiện và dụng cụ
– Ghế máy răng.
– Bộ khám răng miệng : khay, gương, gắp, thám châm.
– Bộ dụng cụ lấy dấu, đổ mẫu.
– Bộ dụng cụ nắn chỉnh răng cố định (kìm tháo band và cây ấn band)…
2.2. Vật liệu
– Vật liệu lấy dấu và đổ mẫu.
– Band.
– Vật liệu gắn band.
– Khí cụ LA
3. Người bệnh
Người bệnh và, hoặc người giám hộ người bệnh được giải thích và đồng ý điều trị.
4. Hồ sơ bệnh án
– Hồ sơ bệnh án theo quy định.
– Phim sọ nghiêng cephalometric, Phim Panorama đánh giá tình trạng lệch lạc răng.
– Ảnh chụp ngoài mặt và trong miệng.
– Mẫu hàm thạch cao.
V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Kiểm tra hồ sơ bệnh án
2. Kiểm tra người bệnh
Đánh giá tình trạng toàn thân, tại chỗ và răng cần điều trị
3. Các bước thực hiện kỹ thuật
3.1. Lần khám thứ nhất chuẩn bị cho đặt band
– Lấy dấu hàm bằng vật liệu thích hợp
– Đổ mẫu thạch cao
– Chọn band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới phù hợp với kích thước răng trên mẫu hàm thạch cao.
3.2. Lần khám thứ hai
– Thử các band trên miệng người bệnh, đảm bảo band sát khít với răng.
– Đặt band vào các răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.
– Lấy dấu hàm dưới bằng vật liệu lấy dấu thông thường.
– Gỡ band và đặt band vào phần lấy dấu hàm dưới.
– Đổ mẫu bằng vật liệu thạch cao đá.
– Gỡ mẫu, vẽ thiết kế trên mẫu thạch cao và ghi hướng dẫn trên phiếu để chuyển đến Labo làm khí cụ LA.
3.3. Lần khám thứ 3
– Kiểm tra khí cụ LA trước khi lắp trên người bệnh: kiểm tra chất lượng mối hàn nối giữa cung dây thép và mặt trong band răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.
– Lắp khí cụ LA trên người bệnh:
+ Thử độ khít sát của khí cụ trên miệng người bệnh.
+ Làm sạch, cách ly, thổi khô các răng hàm lớn thứ nhất hàm dưới.
+ Dùng vật liệu xi măng gắn khí cụ LA.
VI. TAI BIẾN VÀ XỬ TRÍ
Sang thương niêm mạc vòm miệng do đứt gãy khí cụ: thay khí cụ LA khác và điều trị sang thương niêm mạc miệng.

Chữa bệnh & Điều trị

Chữa bệnh & Điều trị

Trang chia sẻ thông tin về bệnh học và cách điều trị bệnh hiệu

Xen bài viết liên quan

Next Post

Discussion about this post